Wat zijn de ethische en maatschappelijk aspecten van technologische ontwikkelingstrajecten – zoals robotica en autonome systemen – vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoorde innovatie?

Technologische ontwikkelingen kennen een exponentieel karakter. De gevolgen van deze ontwikkelingen kunnen ingrijpend zijn met zowel positieve als negatieve gevolgen voor personen en onze samenleving. De overheid en in het bijzonder Defensie investeert in nieuwe technologieën en innovaties. Het is belangrijk dat de ethische en maatschappelijke aspecten van deze investeringen in kaart worden gebracht.