Wat zijn de effecten van onsterfelijkheid van de mens?

Als de mens onsterfelijk zou zijn. zou dat allerlei effecten negatieve effecten op de maatschappij hebben in leeftijdsverdeling van de bevolking, bevroren machtsverhoudingen,macro-economische verstarring, de verstoorde biologie, ecologie en stilstaande evolutie van de mens, continue oorlog, of zouden de mensheid en het milieu er beter op worden doordat mensen gezonder zijn en langer positief kunnen bijdragen aan veranderingen?.