Wat zijn de effecten van mondialisering en technologisering op cultuur en identiteit

In 2011 publiceerde de raad voor geesteswetenschappen (KNAW) een agenda onder de titel Cultuur en Identiteit. Die gaf met name aan waarin de geesteswetenschappen een belangrijke bijdrage aan politiek en beleid kunnen leveren, vanuit een geconstateerd gebrek aan adequaat gebruik van expertise. Hoe verandert identiteit door de verstrengeling van de processen van mondialisering en technologisering, nu de verbondenheid met een bepaalde groep niet langer is beperkt tot de directe leefomgeving? Wat zijn de continuïteit en discontinuïteit met het verleden die de kwestie van de hedendaagse identiteit (en dus de onder- zoeksvragen) anders maakt en welke oplossingen zijn er voor de spanningen die daardoor ontstaan. Referentie:https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/20101074.pdf