Wat zijn de effecten van gesprekken over wensen ten aanzien van het levenseinde (advanced life care planning) bij patienten met (beginnende) dementie?

Er is door de vergrijzing een toename van mensen met (beginnende) dementie. Veelal wordt in de volksmond gezegd dat als men later dement wordt, dat ze dan 'een spuitje' willen. Dat betekent dat door families van patienten die de wens niet meer goed kunnen uiten vaak wordt gepleit voor staken behandelingen of zelfs euthanasie bij dierbaren met dementie. Er is daarnaast een maatschappelijk debat over euthanasie bij demente patiënten. Dit betekent dat er urgentie is om rondom het levenseinde bij patienten met dementie te komen tot consensus over dit levenseinde. Mag dat actief beëindigd worden? Hoe kijken deze patienten hier zelf tegen aan, hoe zien familieleden dit? Wat is de juridische achtergrond? Of te wel: wat is het effect van advanced life care planning bij deze groep patienten?