Wat zijn de economische gevolgen van extreme schommelingen in grondstofprijzen?

De afgelopen jaren zijn grondstofprijzen zich steeds extremer gaan gedragen. De olieprijs is bijvoorbeeld jarenlang nauwelijks boven de 30 dollar per vat geweest, maar is toen gestegen van 50 dollar in 2005 tot 150 dollar in 2008, om daarna weer te dalen tot zo’n 50 dollar begin 2014. Omdat olie voor talloze bedrijven over de hele wereld een cruciale grondstof is (en blijft), zijn de potentiële economische gevolgen van dergelijke prijsschommelingen enorm. Hetzelfde geldt voor de prijs van andere grondstoffen die belangrijk zijn voor de wereldeconomie. Sommige analisten zoeken de oorzaak van de extreme prijsschommelingen in de toestroom van miljarden beleggingsdollars naar de grondstoffenmarkt, wat tot veel vragen en zorgen over de gevolgen van grondstofspeculatie heeft geleid. De vraag is of de fundamentele rol van grondstoffenmarkten hier inderdaad door is veranderd en, zo ja, wat de gevolgen hiervan zijn voor de wereldeconomie.