Wat zijn de ecologische en evolutionaire gevolgen van klimaatverandering voor biodiversiteit en ecosysteemprocessen?

Onderzoek naar ecologische gevolgen van klimaatverandering draait om drie grote vragen: hoe passen soorten hun areaal aan wanneer klimaatzones verschuiven? Hoe kunnen soorten zich functioneel en evolutionair aanpassen aan de veranderingen in hun milieu? Welke gevolgen heeft klimaatsverandering voor biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen indien de snelheid van aanpassen onvoldoende is? In ecosystemen werken soorten op elkaar in door middel van predator-prooi-interacties, competitie, facilitatie en symbiose. Klimaatverandering pakt echter niet voor alle soorten identiek uit. Soorten die zich snel verspreiden of snel evolueren zullen bijvoorbeeld beter in staat zijn hun areaal te verplaatsen of zich aan nieuwe omstandigheden aan te passen. Klimaatsverandering leidt dus tot nieuwe interacties tussen soorten. Binnen een ecosysteem sterven sommige soorten uit terwijl andere van elders binnendringen. Er is behoefte aan meer kennis over hoe de ecologische en evolutionaire processen verlopen, en over beschermingsmaatregelen die soorten mogelijk kunnen helpen zich tijdig aan te passen aan veranderende klimaatomstandigheden. Om toekomstige ontwikkelingen te kunnen voorspellen zal het van groot belang zijn om ecologisch en evolutionair onderzoek op individu- en gemeenschapsniveau te koppelen aan onderzoek op procesniveau. Zulk onderzoek kan gebruikmaken van kennis over hoe soorten nu reageren op klimaatsverandering en hoe ze dat in het verleden deden.