Wat zijn de determinanten van het gedrag van werkgevers/opdrachtgevers met betrekking tot arbeidsvraag?

Zowel in academische zin als voor management van organisaties en het beleid van de overheid is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in het gedrag van organisaties met betrekking tot hun arbeidsvraag. In de economische en HR literatuur wordt de 'vraag naar arbeid' te snel gelijkgeschakeld aan het openstellen van vacatures (voor werknemers), terwijl organisaties dmv uitbesteding (bv. aan zzp'ers) veel andere mogelijkheden hebben om aan de arbeidsvraag te voldoen. Bovendien wordt vaak voorbijgegaan aan de mogelijkheid voor organisaties om taken te automatiseren. Als gevolg van deze kennislacunes, is ook het overheidsbeleid mbt reïntegratie (bv. de Participatiewet) te weinig geïnformeerd over werkgeversgedrag.