Wat zijn de (cumulatieve) effecten van menselijke activiteiten op het mariene ecosyteem?

Wat zijn de (cumulatieve) effecten van menselijke activiteiten – in het bijzonder de productie van zwerfvuil en micro-plastics, van onderwatergeluid, de ontwikkeling van offshore windparken en het plaatsen van objecten op de zeebodem - op het mariene ecosysteem en welke duurzame (beschermings)maatregelen zijn er nodig en mogelijk om deze effecten te mitigeren?