Wat zijn de consequenties als de mens steeds ouder kan worden en 'onsterfelijk'?

Eén van de speerpunten van wetenschappelijk onderzoek is het tegengaan van het verouderen. Er is zelfs al sprake over ‘onsterfbaarheid’. Wat zou dit betekenen voor de mensheid in zijn geheel? Maatschappelijk? Cultureel? Ethisch? Is er dan nog ruimte voor baby’s om geboren te worden? Is het moreel verantwoord om het leven voor jezelf op te eisen? Wat zijn de maatschappelijke en culturele gevolgen voor de mensheid? Wat doet het met religies, die merendeels bestaan bij de gratie van ‘een leven NA de dood’? Krijgen we een wereld die gedomineerd gaat worden door niet-doodgaande ouderen? Wilma Melis T.: 024 6962265