Wat zijn de bronnen en is het lot van al ons plastic in zeeën en oceanen?

Dagelijks gaan er vele dieren dood door ons afvalplastic dat in zee komt. Schildpadden, zeehonden, bruinvissen, vogels; allen worden regelmatig slachtoffer van onze moderne afvalmaatschappij. Wat zijn de meest dodelijke vormen van plastic, waar komen die vandaan en hoe zorgen we dat ze er in de toekomst niet meer zijn. Onderzoek van bron via verspreidingsmechanismen tot effect moet antwoord op deze vragen leveren en bijdragen aan een spoedige beëindiging van deze vervuiling die zich via ons voedsel ook weer tegen ons persoonlijk kan keren.