Wat zijn de bouwstenen van het Heelal, en hoe dreven ze het voort van Big Bang tot nu?

Voorzover we nu weten zijn de bouwstenen van het Heelal de quantum velden die in het Standaard Model voorkomen, met een (het?) Higgs veld als meest recente ontdekking. Met die bouwstenen en hun dynamica zouden we ook de groei van het Heelal sinds de Big Bang moeten kunnen begrijpen. Dat, echter, kunnen we nog niet: hoe zwaartekracht te begrijpen en in te passen is een open vraag; donkere materie en energie zijn onbegrepen, alsook baryogenese. Hebben we wellicht nog niet alle bouwstenen, zijn het iets anders dan quantum velden? Begrijpen we hun dynamica nog niet volledig? Deze vragen zullen de theoretische hoge-energie fysici de komende jaren, samen met experimentele collega’s, voortdrijven.