Wat zijn de blokkades om te komen tot een andere manier van meten van economische ontwikkeling?

Veel economen geven aan dat de huidige manier om economische groei te meten in termen van BNP geen goede indicator is. Voorbeelden hiervan zijn Sen, Stiglitz, Daly & Cobb (met hun ISEW). Een land kan economisch groeien, terwijl de ongelijkheid, en armoede in dat land, toeneemt. Ook geeft het BNP geen integrale benadering van welvaart. Er zijn verschillende alternatieven ontwikkeld, die verschillende elementen van welzijn en geluk meenemen in het meten van ontwikkeling. Wie beslist uiteindelijk over de te hanteren indicatoren in internationale afspraken voor het meten van economische ontwikkeling? Hoe ziet het krachtenveld eruit waarin over deze indicatoren wordt onderhandeld? Wat zijn de blokkades om tot een beter welvaartsindicator te komen? En welke transitie is mogelijk om een mogelijk betere indicator te introduceren?