wat zijn de biologische en maatschappelijke condities waaronder kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot gezonde en weerbare volwassenen?

De vergrijzing als majeure maatschappelijke verandering vraagt terecht grote aandacht. Gezond ouder worden staat daardoor hoog op de Europese en nationale agenda. Ook op de onderzoekssamenwerking. Ook vraagstukken rond kinderen en jongeren eisen veel aandacht. Denk aan gezonde ontwikkeling, gezond eten, onderwijs, opvoeding en ontwikkeling, jeugdwerkloosheid, gebruik van alcohol en verdovende middelen, verantwoord burgerschap, jeugdcriminaliteit en hoe die te voorkomen, sexualiteit en omgang in algemene zin. Aandacht voor gezonde ( biologische) ontwikkeling en voor pathologie. Evaluatie van politiek jeugdbeleid en de stelselwijziging in de jeugdzorg. Allemaal aspecten die op zich onderwerp zijn van onderzoeksprojecten. Wat ontbreekt is agendering als overkoepelend thema.