Wat zijn de beste voorwaarden voor dynamisch en duurzaam ondernemerschap in plattelandsgebieden, gebieden met een lage bevolkingsdichtheid, en gebieden die te maken hebben met bevolkingskrimp, en hoe kan dit ondernemerschap bevorderd worden?

Plattelandsgebieden, gebieden met een lage bevolkingsdichtheid, en gebieden die te maken hebben met bevolkingskrimp dreigen in economisch opzicht achterop te raken. Dit tij kan alleen worden gekeerd met lokaal ondernemerschap met toekomstwaarde.