Wat zijn binnen onderwijs, veiligheid en gezondheid de mogelijkheden voor zelfmeting, -sturing en omgevingsondersteuning?

Mogelijkheden (en grenzen aan wenselijkheid) van zelfmanagement kunnen niet zonder praktijkgerichte verdieping van hersen- en cognitiekennis. Onderzoek - feedback, blijvende motivatie, transfer, integratie, self agency - en techniekontwikkeling rondom zelfmanagement, home care, ambient technologies en training en testen met games, is onstuitbaar. Het zal mensen helpen hun gezondheid, ontwikkeling en functioneren te maximaliseren en zo in alle levensfasen goed te kunnen blijven functioneren in deze samenleving. Mede door het FES programma Hersenen en Cognitie is al een voedingsbodem ontwikkeld waarin deze toepassingsgerichte aanpak kan gedijen. Het sluit ook sterk aan bij de Topsectoren en H2020 doelstellingen.