Wat zijn alternatieve maatschappelijk-economische scenario's die kunnen leiden tot een gelijkmatige welvaartsdistributie en zinnige levensvormgeving zodra een groot deel van de bevolking door vergaande robotisering zonder werk en inkomen komt te zitten?

Met het steeds verder overbodig worden van menselijke arbeid door robotisering komt de vraag op hoe de inwoners van ons land zich van inkomen kunnen gaan voorzien en hoe zij een nuttig bestaan kunnen opbouwen. Het lijkt erop dat de welvaartsdistributie erg scheef zal worden, de vervelingsfactor hoog en dus kan dit leiden tot grote onrust, jaloezie en mogelijk zelfs een opstand danwel revolutie. Geen florissant toekomstbeeld. Daarom de vraag welke alternatieven er zijn voor de maatschappelijk-economische ontwikkeling.