Wat zijn 21e eeuwse competenties van publieke professionals (artsen, rechters, hoogleraren, leraren, politieagenten, etc.) en hoe kunnen die worden versterkt, gericht op het versterken van hun prestaties?

Publieke professionals zijn cruciaal voor het leveren van publieke diensten, wat cruciaal is voor een gezonde, veilige, inclusieve en veerkrachtige samenleving, maar hun vermogens en repertoires om goed werk te verrichten zijn (a) niet automatisch geent op de eisen van deze tijd en komende tijden, en (b) niet zomaar te herijken. Dat vraagt veel (institutionele) investeringen in selectie, onderwijs, kennisoverdracht, supervisie, organisatie, etc. Maar wat zijn die repertoires dan, hoe kunnen ze versterkt worden, en wat betekent dit voor publieke prestaties?!