Wat zie ik? Kunstenaars en ontwerpers kennen als geen ander het beeld als betekenisdrager. Hoe kan die kennis bijdragen aan onze globale visuele cultuur?

Kunst- en ontwerpdisciplines hebben het vermogen om beelden een nieuwe status als betekenisdragers te geven. Dat gaat terug naar illustraties in medische handboeken en reisbeschrijvingen. Er is een wereldwijde, complexe informatie- en communicatietechnologie ontstaan, waarvoor het gebruik van beelden steeds belangrijker lijkt te worden. Beelden vervangen woorden, er vindt een omgekeerde beeldenstorm plaats. Maar het is bijvoorbeeld nog steeds onmogelijk om met beelden op het internet te zoeken. Het ontsluiten van het beeld maakt het mogelijk om een nieuwe syntax te ontwikkelen.