Wat zegt de hedendaagse populaire muziekcultuur in Nederland over de stand van zaken rondom racisme, globalisering en nationalisme in ons land?

De maatschappij wordt gereflecteerd in culturele uitingen, net als dat zij gereflecteerd wordt in politieke en economische veranderingen. Ontwikkelingen van de laatste jaren, zoals de economische crisis, de populariteit van de PVV, het debat over racisme in Nederland en, meest recent, het vluchtelingenbeleid, hebben direct en/of indirect te maken met globalisering. Inherent aan deze ontwikkelingen, en aan globalisering, is een (her)definiëring van ‘de’ Nederlandse, nationale identiteit. De spanning tussen globalisering en nationalisme uit zich niet alleen op politiek en economisch vlak. Culturele uitingen zijn bij uitstek gebieden waarin globale maatschappelijke ideeën worden vertaald naar het specifieke. Wat zegt bijvoorbeeld de populariteit van artiesten uit Volendam over Nederlands nationalisme? Biedt de beeldvorming van Ali B. een alternatief voor de vooroordelen rondom Nederlandse Marokkanen, of is het succes van die beeldvorming juist gebaseerd op deze essentialistische vooroordelen? En tot wat voor soort publiek spreekt de muziek van de Surinaams-Nederlandse Kenny B, een artiest die Nederlandse en niet-Nederlandse muzikale invloeden met elkaar mixt en momenteel op nummer 1 in de top-40 staat.