Wat zeggen de specifieke uitingen in gedrag, ontwikkeling, gezondheid van kinderen over de kwaliteit van de opvoeding, begeleiding en zorg die ze krijgen? Hoe kunnen we die signalen gebruiken om knelpunten op te lossen?

Ouders en opvoeders hebben een grote invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Kinderen op hun beurt spiegelen en imiteren. Via de methode PresentChild (220 hulpverleners in NL en B) zien we de heilzame effecten van het terugkoppelen van de signalen van individuele kinderen aan hun individuele ouders en opvoeders. We zijn benieuwd wat de positieve gevolgen zouden zijn als deze werkwijze een algemene standaard zou zijn, wanneer we de signalen die groepen kinderen afgeven ‘linken’ aan de heersende ideeën over opvoeding, zorg en begeleiding van kinderen. Volgens ons zou dit kunnen bijdragen aan optimale ontwikkelingskansen voor kinderen, het welbevinden van alle betrokkenen, het voorkomen van problemen in de samenleving, besparingen in de (geestelijke) gezondheidszorg, een zinvolle hervorming van het onderwijs etc. Denk aan: de rugzakjes voor leer- en ontwikkelingsproblemen, voortijdig schoolverlaten, het voorkomen van psychosomatische klachten en depressies, huilbaby’s, pestproblematiek, de ontsporing van kinderen in alcohol, drugs, criminaliteit, agressie, eetproblemen etc. Problemen zouden kunnen worden voorkomen en opgelost i.p.v. bestreden.