Wat wordt de toekomstige grondstof voor de chemie die olie kan vervangen?

Nu aardgas, zon en wind steeds belangrijker worden als alternatief voor olie als belangrijkste energiebron rijst de vraag hoe we in de toekomst in onze grondstoffenbehoefte voor chemische producten en materialen gaan voorzien. Olie is naast een energiebron namelijk ook de belangrijkste grondstof voor de chemie. De nieuwe alternatieve energiebronnen kunnen niet zondermeer hierin voorzien. Gebruik van aardgas ligt voor de hand maar is op de langere termijn geen oplossing. Technisch is het mogelijk om zon en wind te gebruiken voor de productie van waterstofgas, wat kooldioxide kan omzetten tot eenvoudige koolwaterstoffen. Hoe we vervolgens op een efficiënte manier bij onze huidige eindproducten komen is nog een belangrijke vraag. Een andere mogelijke bron van grondstoffen voor de chemie is biomassa. De conversie van biomassa naar bouwstenen voor de chemie staat op dit moment nog slechts in de kinderschoenen. Of en hoe biomassa de grondstof voor onze toekomstige chemie kan worden is nog niet duidelijk en is een belangrijk onderzoeksterrein voor de nabije toekomst. Biomassa is in principe uitermate geschikt als grondstof voor de plastic- en fijnchemie. Er zullen bio-raffinaderijen ontwikkeld moeten worden waarbij er een integratie tussen landbouw en chemie ontstaat en waarbij chemo- en biokatalyse een belangrijke rol spelen.