Wat weten we over de oorzaak en behandeling van leesproblemen en dyslexie?

Er is al veel onderzoek naar dyslexie uitgevoerd. Er zijn nog veel vragen over de oorzaak en behandeling van leesproblemen en dyslexie. Kunnen deze problemen vroegtijdig onderkend en behandeld worden? Voor wie en in hoeverre kunnen leesproblemen en dyslexie in de context van school behandeld worden en voor wie is klinische behandeling buiten de context van school noodzakelijk? Wat zijn succesvolle behandelingen en wat is de rol van psychoeducatie? Welke hulpmiddelen/voorzieningen zijn effectief? Wat zijn de consequenties van leesproblemen en dyslexie voor de verwerving van andere (schoolse) vaardigheden, voor schoolloopbanen, beroepsperspectieven, maatschappelijke participatie en voor de geestelijke gezondheid van personen die deze aandoening hebben?