Wat weerhoudt wetenschappers om peer-review flexibel te benutten ?

Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008) Thomas Cool / Thomas Colignatus is sinds 1990 getroffen door censuur van zijn wetenschappelijk werk. Binnen de dan beperkte mogelijkheden blijkt het praktisch boeken zelf te publiceren. Academici lijken gefocust op peer-review tijdschriften en boeken en missen dan zulke andere resultaten. Logisch geldt echter dat een academicus die zo'n boek leest ter plekke aan peer-review doet - en voor vragen bij de auteur terecht kan. Zelf publiceren en dat door anderen laten beoordelen is zo in principe een flexibele en efficiente vorm van peer-review. Waarom gebeurt het hoegenaamd niet ? Er is een soort stigma. Het stigma leidt tot gemankeerde academische "wetenschap" omdat men per saldo voorbijgaat aan beschikbare inzichten, zie bijv. deze boeken: "Trias Politica & Centraal Planbureau" (1994), "Definition & Reality in the General Theory of Political Economy" (2000), "Voting Theory for Democracy" (2001), "A Logic of Exceptions" (2007), "Elegance with Substance" (2009), "Conquest of the Plane" (2011), "Common Sense: Boycott Holland" (2012), "The Simple Mathematics of Jesus" (2012). Voor het grotere publiek (niet-econometristen) zijn er: "Democratie & Staathuishoudkunde", "Een kind wil aardige en geen gemene getallen" en "De eenvoudige wiskunde van Jezus". Colignatus lijkt maar een voorbeeld.