Wat was sinds het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden de invloed van werknemersacties op de ontwikkeling van economie, sociale zekerheid en wetgeving?

Acties door werknemers lijken volgens diverse onderzoeken van invloed te zijn geweest op de loonkosten, op het wettelijk toegestaan gebruik van wapens door de politie, op de invoering van pensioenregelingen en de werkloosheidsvoorziening. Deze voorbeelden zijn apart onderzocht; een integraal onderzoek naar de algemene invloed van werknemersacties kan mogelijk laten zien hoe belangrijk deze in het verleden zijn geweest en of het relatieve ontbreken ervan sinds begin jaren 1980 bepalend is geweest voor de afname van de sociale zekerheid.