Wat was het eerst, de werkelijkheid of de natuurkundige wetten?

Bestond er eerst iets of waren er eerst regels om dit bestaan te 'regelen'? Het antwoord 'tegelijkertijd' is iets te gemakkelijk. Een beter antwoord vraagt om onderzoek vanuit natuurkundige, filosofische en religieuze gezichtspunten. De werkelijkheid evolueert, maar de natuurwetten ook? Naar omstandigheden? Wellicht, maar wat zijn dan 'omstandigheden'?