Wat was er voor de oerknal?

Met de oerknal ontstaan ook tijd en ruimte. Ik vind dit nauwelijks of eigenlijk niet te bevatten. Waar kwam al die energie vandaan? Was er iets voor de oerknal? Een parallel universum? Kan het universum een soort maximale grootte bereiken? en zo ja, wat gebeurt er dan nadien?