Wat was de wooncultuur op de grachtengordel?

De Amsterdamse grachtengordel is wereldberoemd. Het pronkt als een van de Nederlandse parels op de Unesco-werelderfgoedlijst. De grachtengordel staat bijna symbool voor de Nederlandse Gouden Eeuw en de Nederlandse burgerij. Maar wat is er over de grachtengordel bekend? Er is een goed beeld over het ontstaan, de aanleg en de stedenbouwkundige context. Grosso modo zijn de architectuurhistorische waarden bekend van de duizenden rijks- en gemeentelijke monumenten, voor een zeer hoog percentage woonhuizen. Wat weten over de wooncultuur op de grachtengordel? Wat speelde zich de afgelopen eeuwen achter de vele gevels af, op welke wijze werd er gewoond en geleefd? Wie woonden waar en hoe waren de huizen ingericht? Het Leidse Rapenburg-onderzoek, uitgevoerd tussen 1969 en 1992, heeft de potentie aangetoond van een doorwrocht archivalisch onderzoek. Sindsdien heeft het bouwhistorisch onderzoek, inclusief kleur- en interieurhistorie, zicht tot op academisch niveau ontwikkeld, maar dit geldt bijvoorbeeld ook voor de sociaal historische en antropologische wetenschappen. Een interdisciplinair onderzoek naar de wooncultuur aan de Amsterdamse grachtengordel zal ons veel leren over onze geschiedenis en over onze hoofdstad, maar ook zal het diepgang geven aan haar Werelderfgoedstatus.