Wat voor ondersteunende technologie zet mensen met een beperking in hun kracht?

Er wordt enorm veel technologie ontwikkeld voor mensen met een handicap/beperking. Vaak is dit 'technologie-gedreven'. Er wordt ook enorm veel technologie door mensen in de praktijk *niet* gebruikt, omdat het niet handig is, niet aansluit bij de behoeften, niet bij hun beleving en niet bij de dagelijkse context waarin mensen leven. Zou er technologie kunnen worden ontwikkeld die daadwerkelijk aansluit bij mensen met een beperking, bij hun dagelijks leven en bij hun eigen manier van doen, hun eigen vaardigheden, sociale netwerk en mogelijkheden? Op die manier zou ondersteunende technologie geen inbreuk maken op iemands leven maar er echt een welkom onderdeel van worden: een verlengstuk van iemands handelen, zodat de persoon in kwestie in zijn kracht wordt gezet ('empowered' om het Engelse woord te gebruiken). Zulke technologie zou ook aansluiten bij de trend in de gezondheidszorg om altijd eerst te kijken naar iemands eigen mogelijkheden om zelf problemen op te lossen vanuit je eigen kracht. Maar waar moet dergelijke technologie aan voldoen? Hoe wordt een technisch apparaat of systeem echt een 'verlengstuk' van jezelf, iets dat je in je kracht zet?