Wat voor gevolgen hebben de nieuwere – online – communicatie middelen op het delinquent gedrag van jongeren of, populairder: heeft digitaal rondhangen ook een relatie met delinquent gedrag van jongeren?

Tegenwoorden communiceren jonge mensen met elkaar op andere manieren, bv door middel van sociale media. Wat voor gevolgen heeft dit voor hun delinquente gedrag? Wij weten dat vrienden een grote invloed hebben op het delinquente gedrag van jongeren. Word deze invloed groter nu dat ze (bijna) constant in contact met elkaar kunnen zijn door hun smartphones? Rondhangen zonder volwassen toezicht is een voorspeller van delinquent gedrag. Er is geen toezicht op sociale media. Je zou kunnen redeneren dat dit delinquentie zou aanmoedigen. Het is makkelijker in contact met elkaar te blijven en elkaar aan te sporen om delicten te plegen. Integendeel als jongeren meer met smartphones communiceren, betekent dit dat ze minder face-to-face communiceren en dus minder rondhangen op straat? Zo ja, leidt dit tot minder delinquent gedrag?