Wat voor extra betekenissen kunnen we vinden door geschriften en de tijd/context waarin deze gepubliceerd zijn internationaal te vergelijken?

In hoeverre zijn boeken en andere publicaties tijds- en cultuurspecifiek? Kunnen we door boeken uit een zelfde tijd maar uit andere plaatsen/landen te vergelijken ontwikkelingen traceren die plaatsvinden in een bredere context dan alleen lokaal? Is de wereld inderdaad kleiner geworden sinds het afnemen van reistijd, de invoer van internet, etc. of is dit een proces dat al langer aan de gang is, traceerbaar door het vinden van vergelijkbare aangelegenheden in bovenlokale context? Wat voor rol speelt populaire literatuur hierin?