Wat voor effect heeft stilte op het individu en de samenleving

De 24 uurs economie, internet en sociale media brengen de mens steeds verder af van zijn grondtoestand, absolute stilte. Door de factor stilte in te brengen in het dagelijks leven, bv door 2x per dag te mediteren, kan die negatieve spiraal doorbroken worden. Uit experimenten blijkt dat de groepsbeoefening van transcendente meditatie kan leiden tot minder criminaliteit, ziekte en oorlogshandelingen. Het tegenovergestelde is ook waar, hoe meer spanning en stress, hoe meer kans op geweld, ziekte en overlijden. Uit hersenonderzoek blijkt dat stilte leidt tot meer coherentie in de hersengolven. Dat weer in verband wordt gebracht met de ervaring van geluk.