Wat voor effect heeft het "platenkerkhof" boven de kern-mantle grenslaag op het zwaartekracht veld van de Aarde?

De D" discontinuity (gebied rond de kern-mantle grenslaag) wordt gezien als een kerkhof voor gesubduceerde oceanische platen. Door de extreme condities (temperatuur/druk) ontstaat er een lateraal variërend dichtheid contrast, wat een effect heeft op het zwaartekracht veld. Het zwaartekracht veld van de Aarde is gemeten met verschillende satelliet missies, waaronder ESA's GOCE missie. Het combineren van deze metingen en 3D-dichtheid modellen van de diepe aarde geeft inzicht naar dit nog veelal onbekend terrein. Het goed in kaart brengen van het "kerkhof" zal een beter begrip van onze Aarde en haar geschiedenis tot stand brengen.