Wat valt er te doen aan het gat tussen wetenschapsredacties en economische redacties van media ?

Media hebben wetenschapsjournalisten die naar wetenschap kijken, maar dus standaard niet naar economie want daarvoor zijn economische redacties. Media hebben journalisten economie die niet naar wetenschap kijken want daarvoor zijn wetenschapsredacties, en ze kijken dus nauwelijks naar de economische wetenschap. Bijgevolg krijgen lezers weinig zicht op de ontwikkelingen in de economische wetenschap. Pijnlijk te lezen was recentelijk in NRC Handelsblad hoe hoogleraar Bas Jacobs aan literator Arnon Grunberg kon uitleggen hoe in de economische wetenschap over het Europees beleid t.a.v. de economische crisis wordt gedacht. Hoe zouden wetenschappers en journalisten meer aandacht kunnen besteden aan NWO Bessensap, het jaarlijks evenement "wetenschap ontmoet pers", opdat een presentatie zoals "Jullie zijn allemaal gek" (Bessensap 2013, Programmaboekje pagina LXIII) tot nadere overdenking en bespreking kan leiden, opdat daadwerkelijk communicatie ontstaat ? Zie http://www.thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-06-19-JullieZijnAllemaalGek.html en http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2015-04-14-Een-leugen-niet-op-leugens-nl.html.