Wat moeten scholen en ouders doen om het pesten van groepen en/of individuen voorkomen en mits het wel gebeurt te laten stoppen?

Omdat pesten op school je negatief beïnvloed mbt je persoonlijkheid en kijk op de wereld EN je beleving van je schooltijd door een negatieve sfeer ook de resultaten van je studie kunnen bepalen. Op makro-niveau heeft de samenleving er last van dat mensen angstig zijn en zich teruggetrokken reageren. Ook hkunnen "pesters" het idee hebben dat pesten (agressie) loont. Kortom onze samenleving wordt steeds minder gelukkig en meer in zichzelf gekeerd.