Wat maakt ons tot mens? Welke rol spelen hersenprocessen in wie we zijn, hoe we denken en hoe we ons gedragen?

Wie zijn wij eigenlijk? Hoe nemen wij beslissingen? Hoe verwerken wij de informatie die dagelijks over ons wordt uitgestort? Hoe beïnvloedt dat ons gedrag? Wanneer zijn we normaal, wanneer abnormaal? Is genieten van muziek, logisch redeneren of moraliteit uniek voor de mens? Hoe beïnvloeden onze hersenen sociale interacties, maatschappij en economie? En andersom, hoe worden ze beïnvloed door omgeving en maatschappij? Hoe is onze persoonlijkheid afhankelijk van hersenprocessen? Welke circuits van hersencellen regelen hoe we ons voelen – hoe we plezier, angst, pijn of motivatie ervaren. Waarom heeft de één een uitstekend feitengeheugen en is de ander erg sociaal of motorisch vaardig? Hoe wordt het samensmeden van zintuiglijke informatie tot één gemeenschappelijke ervaring door hersennetwerken bewerkstelligd? Is de mens de enige diersoort die beschikt over bewustzijn? Het is van groot maatschappelijk belang om vast te stellen hoe stoornissen in deze functies samenhangen met uitval van hersencellen en netwerken, zoals optredend bij autisme, ADHD, depressie, epilepsie, Alzheimer, Parkinson en verlies van waarneming, en niet in de laatste plaats, welke vernieuwende technieken nodig zijn om dergelijke stoornissen te verhelpen. Meer dan ooit lijken echte antwoorden in het zicht. Multidisciplinair onderzoek kan onze identiteit, gedrag en het mysterie van de geest helpen ontrafelen.