Wat maakt ons tot mens?

Begrijpen wat ons tot mens maakt, is het overkoepelende thema van het onderzoek naar de hogere cognitieve functies zoals taal, redeneren, zelfbeheersing, muziek en theorie-of-mind. Wetenschappelijk onderzoek in de toekomst zou zich moeten richten op deze functies en over hoe ze zich normal (of abnormaal) ontwikkelen, in interactie met de omgeving van kleutertijd tot op hoge leeftijd. Het uiteindelijke doel is een algemene theorie over de cognitieve ontwikkeling van de mens te formuleren en deze te testen door middal van theoretische, empirische en computationele methoden. Dit kan het best worden bereikt door het toepassen van een multi-methodische aanpak, het combineren van de sterke punten van convergerende technieken, bijvoorbeeld, gedragsmaatregelen (observatie, gedwongen beslissingen, reactietijden, vragenlijsten), cognitief neuropsychologische tests, eye-tracking, neuro-imaging (fMRI, MEG, nabij-infrarood spectroscopie), elektrofysiologie (zoals EEG, ERP) neurale stimulatie (TMS, Direct Current Stimulatie), farmacologische interventies, en computationele modellering. Inzicht in de hogere cognitieve functies en hun ontwikkeling kan grote gevolgen hebben voor belangrijke maatschappelijke terreinen, zoals onderwijs, werk en veiligheid.