Wat maakt dat vogels van zeegebieden (schijnbaar) feilloos de weg weten te vinden naar voedselrijke gebieden in zee of op de wadplaten.

Sternachtigen weten op zee schijnbaar precies de plekken te vinden waar zich veel vis op houdt. Allerlei wadvogels op de droogvallende platen weten schijnbaar feilloos de meest voedselrijke wadgedeelten te vinden. Blijkbaar zijn de plekken met voedsel, met het meest complete voedselweb te onderscheiden van de minder rijke gebieden. Welke techniek gebruiken vogels om dit onderscheid te kunnen maken? In hoeverre is deze techniek ook weer toepasbaar voor mensen, om de Waddenzee beter te kunnen inventariseren (monitoren), om rijke gebieden beter te beschermen en om tot een duurzamere benutting (visserij e.d.) van de Waddenzee en aangrenzende Noordzee te komen.