Wat maakt dat de mens zekerheid zoekt in geloof waar dit in zich zelf al onzekerheid heeft?

De mens bestaat al een tijdje. Het lijkt alsof ondanks alle wetenschap grote groepen mensen nog steeds behoefte hebben aan een geloof. Waarom is het zo lastig voor mensen om met het onbekende factoren of beter gezegd de realiteit om te gaan zoals deze is? Het lijkt erop dat het ego en superego in de vroege jaren van ons leven angsten in ons laten ontstaan en we daaraan gehecht zijn. We lijken maar niet in staat te zijn om dat los te laten. En religie geeft dan een schijn houvast waar we dan blijkbaar wel mee om kunnen gaan. Een en ander is natuurlijk cultureel bepaald of locatie waar dan mechanismen spelen als deelgenoot zijn van de groep. Bijvoorbeeld de biblebelt.