Wat maakt dat bestaande ondernemers in het MKB in actie komen om hun bedrijf te revitaliseren?

Met welke instrumenten, methoden en modellen kunnen ondernemers in het MKB in de industriële- en dienstensectoren die belangrijk zijn voor de vitaliteit van de Nederlandse economie (met name groei van werkgelegenheid) worden gestimuleerd tot het ontwikkelen en commercialiseren van meer nieuwe en vernieuwde producten en diensten? De economische groei en vitaliteit in termen van werkgelegenheid moet voor een belangrijk deel voortkomen uit innovaties in het MKB. Veel bestaande, ´volwassen bedrijven´ blijven hangen in exploitatie en komen niet tot exploratie. Voor het initiëren van innovaties is samenwerking met anderen een nog weinig ontwikkelde optie. Naast de levensfase van het bedrijf kan ook de levensfase van de ondernemer de innovatiekracht beperken. De oudere ondernemer stelt liever zijn geld en pensioen veilig dan extra eigen vermogen te investeren in nieuwe activiteiten. Het revitaliseren door bedrijven te stimuleren tot het realiseren van innovaties is belangrijk voor het behoud en de groei van de werkgelegenheid. Deze vraag wil de innovatievermogens, de valorisatie en revitaliserende succes- en faalfactoren van bestaande industriële MKB maakbedrijven adresseren. Daarbij is het tevens interessant om te onderzoeken hoe bedrijfsoverdrachten van MKB-bedrijven innovatiemomenten kunnen worden.