Wat levert onder welke condities meer maatschappelijke kwaliteit op als het gaat om het realiseren en onderhouden van publieke werken: uitbesteden of zelf doen?

(semi) publieke opdrachtgevers in de bouw zoals ziekenhuizen, woningcorporaties en gemeenten zijn in toenemende mate zelf (financieel) verantwoordelijk voor de realisering en het onderhoud van infrastructuur en bouwwerken. Opdrachtgevers komen dan voor de vraag te staan wat onder welke omstandigheden beter is: bouw, onderhoud of beheer van bouwwerken in eigen beheer houden of deels of helemaal het werk uitbesteden? Welke keuze men ook maakt er zijn risico's aan verbonden. Alles zelf doen is wellicht niet efficient en kosteneffectief of leidt niet tot de best mogelijke resultaten. Uitbesteden aan private partijen is ook niet zonder risico: het leidt mogelijlk niet tot het gewenste resultaat.