Wat kunnen we in de komende jaren aan energiedragers verwachten?

In toenemende mate zien we de noodzaak tot efficient koppelen van energieleveranciers en energieverbruikers. De accu, in al z'n vormen is daar een voorbeeld van. Maar dat moet veel beter kunnen. We zien dat het aantal energieleveranciers (energiecentrales,zonnecellen, aardwarmte enz) toeneemt. Het aantal energieverbruikers (auto, electrische fiets, wasmachine enz) neemt ook steeds meer toe. Een efficiente energiedrager zou bijvoorbeeld nog veel meer mensen op de electrische fiets kunnen krijgen ipv de conventionele auto.