Wat kunnen de archieven ons vertellen over de ontwikkeling van de nationale identiteit van de Nederlander?

Veel archieven zijn nog te weinig ontsloten om goed door historici gebruikt te worden. Vragen over instanties maar ook over het leven van gewone mensen blijven daardoor onbeantwoord. Hoe heeft de nationale identiteit zich ontwikkeld? Dat hangt niet alleen samen de nu zichtbare kunstobjecten in museumopstellingen of literatuur/film, maar ook met de informatie die in archiefstukken verborgen ligt. Onderzoek kan worden uitgevoerd van de Nederlander in de Middeleeuwen tot aan het heden.