Wat kost nul procent economische groei?

Geïnspireerd door het laatste boek van Naomi Klein, leg ik de wetenschap het volgende voor: We stoppen over een aantal jaar met ons uit de hand lopende consumptieve gedrag, waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen zal dalen en uiteindelijk op de lange termijn zal stoppen (nieuwe milieuvervuilende zoekmethodes naar fossiele brandstof en mogelijke vage oplossingen voor de opwarming van de aarde kunnen we terzijde leggen). We investeren vanaf 20XX enkel in duurzame energie (voor het gemak gaan we ervan uit dat niemand bezwaar maakt om de optimale mogelijkheden van duurzame energie te onderzoeken). In de bovenstaande casus zal de economische groei nul zijn of negatief. We spreken niet meer van een recessie, we hebben dit over om in de toekomst een gezond leefklimaat te hebben. Is geen groei van de economie erg? Wat kost nul procent economische groei (afgezet tegen de investeringen in duurzame energie) over een periode van -bijvoorbeeld- tien jaar?