Wat komt er terecht van gelijke kansen voor iedereen?

Nog steeds zien we in onze samenleving dat mensen die in een hoger socialer milieu geboren worden veel makkelijker aan geld en aan posities komen. (En ook vaak die posities bekleden.) Is dat eerlijk?Zou niet ieder mens een gelijke kans moeten krijgen? Dus dat iedereen bij 'nul' moet beginnen? Of moeten we spreken van gelijkwaardig? En moet de politiek hierover anders gaan praten?