Wat kan wetenschappelijk gezegd worden over ideeën en praktijken om gedrag van anderen te beïnvloeden met planten?

In Afrika, Azië en Latijns-Amerika geloven veel mensen nog dat het mogelijk is om anderen te beïnvloeden door bijvoorbeeld bepaalde kruiden in iemands eten of drinken te verwerken. Het doel kan kwaadaardig zijn, maar ook ter verwerving van iemand als partner. Met de naoorlogse immigratie zijn deze ideeën en praktijken in Nederland toegenomen, al kwamen die in voorindustriële tijd ook in Europa al voor. Wat kan wetenschappelijk gezegd worden over deze ideeën en praktijken? Bijvoorbeeld: aan welke kruiden worden magische werkingen toegeschreven, eventueel in mengsels? Hebben die kruiden of mengsels ook bijvoorbeeld hallucinerende werkingen?