Wat kan sport bijdragen aan de empowerment van jeugd met een handicap?

Welke positieve bijdrage kan sport leveren voor de positie van jeugd met een handicap in de maatschappij? Hoe kunnen we zorgen voor een inclusieve samenleving?