Wat kan gedaan worden om oudere migranten te bereiken met preventie- en voorlichtingsprogramma's inzake gezond eten en meer bewegen?

Oudere migranten hebben behoefte aan informatie over gezonde leefstijl, gezond eten, bewegen en verminderen van stress. Brede reguliere voorlichting bereikt de oudere migranten niet. Ook organisaties die handelingsgerichte programma's aanbieden weten de oudere migranten niet in hun activiteiten te betrekken. Hoe komt dat? Welke vormen van voorlichting en activering werken wel om deze ouderen in beweging te krijgen en hen te laten delen in de inzichten die op deze gebieden beschikbaar zijn? Wat is nodig om een cultuurspecifieke aansluiting te maken?