Wat kan de wetenschap betekenen om de trend van krimp in de grensregio's van ons land om te buigen?

In de grensregio's slaat de krimp ongenadig hard toe. Jongeren trekken naar de stad, ouderen blijven achter in onverkoopbare woningen. Waar vroeger de jongeren na een opleiding in de stedelijke regio's terugkeerden om te werken in hun geboorteregio's blijven ze nu in de stadsregio's hangen. Ze krijgen dus ook daar weer hun kinderen die vervolgens in dezelfde stadsregio hun toekomst plannen. Ondertussen gaan in de grensregio's werk en onderwijs als gevolg van deze trek naar de stad 'verloren'. Laten we de grensregio's verpieteren met onverkoopbare woningen, bedrijfspanden, scholen etc. Wat is het antwoord op deze trend die de wetenschap ons kan bieden? Moeten we meer investeren in onderwijs? Moeten grensregio's berusten en hun verlies nemen? Kunnen we bedrijven verleiden om te investeren in de grensregio's.