Wat is passende, kwalitatief goede zorg en ondersteuning, die tegemoet komt aan behoeften van ouderen in de laatste levensfase?

Op populatieniveau is er relatief weinig bekend over de gezondheid, de voorkeuren en het zorggebruik van ouderen in de laatste levensfase. Deze vraag is ingediend door het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Doel is de inhoud en de organisatie van zorg voor ouderen in een kwetsbare positie te verbeteren. Kwetsbaar refereert hierbij aan het risico op functieverlies en verminderde zelfredzaamheid door een combinatie van hoge leeftijd, chronische ziekten, welzijnsproblemen, gebrekkige woonsituatie, een zwak sociaal netwerk en/of een laag inkomen. Het NPO heeft 8 netwerken rondom de UMC's gevormd, met transitie- en onderzoekprojecten waarvan de resultaten wetenschappelijk worden vastgelegd. De opbrengsten van het NPO bestaan uit resultaten van projecten en uit de speciale NPO- werkwijze, waarbij de behoeften van ouderen leidend zijn en ouderen een belangrijke stem hebben.