Wat is leven?

Zowel in de microbiologie als in de technische wetenschappen komt door nieuwe ontwikkelingen, ontdekkingen en toepassingen, steeds prangender de vraag naar voren: wat is leven. Als we met technieken bepaalde hersenfuncties kunnen overnemen, of door ingrijpen in genen leven kunnen manipuleren en wellicht zelfs creëren, waar ligt grens tussen leven en levenloos? Of is die grens er niet. Het antwoord op deze vraag heeft grote consequenties voor het omgaan met de resultaten van nieuwe inzichten, in de gezondheidszorg en daarbuiten. Het gaat hier om een fundamentele wetenschappelijke vraag die vanuit biologie, techniek en filosofie onderzocht kan worden en waar tegelijkertijd raakvlak wetenschap/samenleving heel duidelijk is.